• Nasze działania

Dochody ze sprzedaży produktów w sklepie wspierają uchodźczynie/ców na Lubelszczyźnie.