• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Stowarzyszenia „Dla Ziemi” pod nazwą „Craft for Dignity”

 

I. SPRZEDAWCA

Sklep internetowy działający pod adresem: https://dlaziemi.mysky-shop.pl prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, Bratnik 5, 21-132 Kamionka, NIP: 7141270834

 

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat dostępnych Towarów Sklep zamieszcza na stronie www.dlaziemi.org.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę https://dlaziemi.mysky-shop.pl. Dla złożenia zamówienia konieczne jest wcześniejsze logowanie.

2. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mailem generowaną automatycznie wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

3. Po dokonaniu powyższych kroków, Sprzedawca odpisze w ciągu 48 godzin. Potwierdzi przyjęcie zamówienia lub ewentualnie odmówi, jeśli towar jest niedostępny. W sytuacji, gdy realizacja zamówienia wymaga dłuższego czasu niż standardowy Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

4. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. To, co było świadczone na poczet wykonania zobowiązania, podlega zwrotowi. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedającego.

5. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient w ciągu 24 godzin ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku. To, co było świadczone na poczet wykonania zobowiązania, podlega zwrotowi.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży: paragon lub faktura w zależności od życzenia Klienta. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem e-mailem pod adresem dlaziemi@dlaziemi.org lub bezpośredni kontakt telefoniczny pod numer telefonu +48 603882082.

9. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

 

III. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości Towarów stosownie do ich wagi katalogowej. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób z zastrzeżeniem wyjątków określonych przez Sklep. 

 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wysyłamy złożone zamówienie Pocztą Polską lub Kurierem w ciągu 7-21 dni roboczych, w zależności od rodzaju zamówienia. Nie ma możliwości osobistego odbioru złożonego zamówienia.

2. Termin otrzymania przesyłki od momentu wysyłki uzależniony jest od przewoźnika:

- Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 2 dni robocze;

- Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 3-5 dni roboczych;

- Kurier, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia zaczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:

1. Płatność przy odbiorze (należność pobiera listonosz lub kurier),

2. Przelewem bankowym na konto Sklepu numer 08 1020 3206 0000 8002 0066 8558, przy czym wysyłka zamówionych Towarów zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wpłaty na koncie Sklepu, za złożone zamówienie.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Akceptowane karty płatnicze to:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

VI. GWARANCJA ORAZ REKLAMACJE W REŻIMIE GWARANCJI

1. Producent udziela na Towary gwarancji jakości.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze wad lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu. W takim przypadku prosimy o kontakt, aby rozwiązać problem najbardziej korzystnym sposobem.

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Złożenie zamówienia stanowi zarazem zgodę Klienta na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany

Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.dlaziemi.org

2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 1 maja 2019 roku.

W przypadku zamówienia z wysyłką za granicę przed zakończeniem zakupów prosimy o kontaktowanie się na adres dlaziemi@dlaziemi.org, w celu skalkulowania kosztów wysyłki.